Gezonde voeding en voldoende beweging in de zorg

Een kwart van de kinderen en de helft van de volwassen Vlamingen weegt te veel. De gezondheidsdoelstelling streeft naar meer mensen die voldoende fysiek actief zijn, evenwichtig eten en een gezond gewicht hebben.

Als huisarts ben je een vertrouwenspersoon voor je patiënten. Motiveer hen om de stap te zetten naar meer bewegen, minder zitten en gezonder eten. Ook als verpleegkundige aan huis, kinesitherapeut, verzorgende of andere speler in de eerste of tweede lijn sta je dicht bij de patiënten.

Vanuit je rol binnen het CAW, het CGG, wijkgezondheidscentrum of welzijnsorganisatie kan je meewerken aan een gezondere leefstijl. Adviseer en begeleid je patiënten, cliënten, bewoners van je woonzorgcentrum… Het Logo helpt je met informatie, vorming of sensibiliseringsmaterialen. Werken aan een gezonde leefstijl vanuit een langetermijnvisie? Neem contact op.

Nieuwsbrief

Ga aan de slag.
10.000 stappen
Actie om dagelijks meer te bewegen thuis, op school, op het werk,...
30 dagen voedselwinst
Actieve Kinderopvang
Actieve kinderopvang focust op beweging, voeding en de preventie van lang stilzitten binnen de buitenschoolse opvang.
Bewegen op verwijzing
Bewegingsdriehoek
Voldoende bewegen, hoe doe je dat? De bewegingsdriehoek legt het je uit.
Bike to Work
Bike to Work helpt je onderneming op weg naar meer fietsmobiliteit.
Gezonde Kinderdagverblijven
Het project ondersteunt kinderdagverblijven om een voedings- en bewegingsbeleid uit te bouwen.
Liever actiever
Gezondheidsproject dat 'meer bewegen en minder zitten' stimuleert bij volwassenen.
Preventiecampagne in de apotheek
Voedingsdriehoek
Wat is gezonde voeding? De voedingsdriehoek legt het je uit.
Winkeloefening
Leer de complexe info op voedingsetiketten juist te interpreteren om zo een gezonde en budgetvriendelijke keuze te maken.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen