Nieuwsbrief

Vacature projectcoördinator – pilootproject Geïntegreerde Zorg

Er is nood aan veranderingen in de organisatie van de chronische zorg om performante antwoorden te geven op de toekomstige uitdagingen: toename van chronisch zieken, toename van complexe multimorbiditeit, en toename van de kosten versus beperkte beschikbare middelen. Het Vlaamse en federale beleidsniveau zijn zich bewust van de noodzaak om op dit vlak nieuwe en grotere initiatieven te nemen. Om die reden is na de Interministeriële Conferentie (2015) een oproep naar pilootprojecten geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid gelanceerd. De Brug is één van de 14 weerhouden initiatieven in België.

...

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen