Nieuwsbrief

← Vorige

Oe ist?

                                                                                                                                                                                                                                

Iedereen voelt zich al eens minder in zijn vel, maakt een mindere periode door, wordt geconfronteerd met een probleem, enz. Toch is het niet evident om aan te geven dat het minder gaat. Heel wat mensen gaan gebukt onder het taboe van perfectie, absoluut geluk.

Oe ist? Goed!

De vraag en het antwoord zijn meestal een gewoonte. 

Vreemd antwoord 'goed', als we weten dat:

  • Eén op vier Vlamingen in de loop van zijn of haar leven te kampen heeft met ernstige psychische problemen.
  • Er in Vlaanderen gemiddeld 3 zelfdodingen zijn per dag.
  • In Vlaanderen gemiddeld één leerling op vijf (20 %) last heeft van pesterijen.
  • 21% van de inwoners van het Vlaamse Gewest niet tevreden is over zijn gezondheid (2008).
  • 21% van de Belgen aangeeft slaapproblemen te hebben (2008).

Alle voorgaande en meer, treffen niet alleen de persoon zelf: ook het gezin, de vrienden, collega's ervaren gevolgen. Zowel op professioneel, sociaal, familiaal als maatschappelijk vlak. De zorg voor elkaars welzijn/gezondheid is een zaak van iedereen. Deze zorg start met het praten over en luisteren naar elkaar. Dit zijn belangrijke stappen die al te weinig worden gezet. Met deze Oe ist? campagne tracht men een attitudewijziging te bekomen. Zal morgen alles opgelost zijn? Neen, maar elke stap helpt. 

 

Oe ist? is een beeldvormingscampagne uitgewerkt door het Provinciebestuur West-Vlaanderen in samenwerking met verschillende partners. Voor de aftrap werd samengewerkt met de partners van het West-Vlaams platform suïcidepreventie*. Er werd expliciet gekozen voor een brede insteek. Want als mensen over de kleine moeilijkheden, zaken van het leven niet spreken, zullen ze dit zeker niet doen in crisis.

* Lokale gezondheid overleggen, De centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG's), de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), Tele-onthaal, Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Zorg, en de netwerken vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

 

Meer informatie over Oe ist? is hier te vinden.

Of neem een kijkje op de website van Oe ist?

 

Voor wie?

De algemene bevolking, jongeren

 

Wie kan Oe ist? promoten?

Lokale besturen, welzijnswerk, scholen, jeugdverenigingen en jeugdwerk, OCMW's, huisartsen, CLB's...

 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen