Nieuwsbrief

← Vorige

Lokale gezondheidsenquête

Gemeenten kunnen een lokale gezondheidsenquête organiseren met ondersteuning van het Logo. Deze enquête werd op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen opgemaakt om de gemeenten te helpen prioriteiten te stellen in het lokale gezondheidsbeleid.

De informatie die in de gezondheidsenquête wordt verzameld, kan samen met de methodiek Gezonde Gemeente dienen als basis voor zo'n gezondheidsbeleid. Er zijn bovendien interessante linken te leggen met het oog op onder meer het sport- en omgevingsbeleid en ruimtelijke ordening.

Voor wie?

Voor inwoners van een deelnemende gemeente die ouder zijn dan 15 jaar. De selectie wordt gemaakt aan de hand van een steekproef uit het bevolkingsregister.

Wie kan de lokale gezondheidsenquête organiseren?

Lokale besturen

Waarom?

Hoe meer inzicht gemeenten krijgen in de gezondheidssituatie van hun inwoners, hoe beter ze kunnen inspelen op de lokale noden. Zo kan een gemeente een betekenisvolle rol spelen in het welzijn van de bevolking.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen