Nieuwsbrief

Tabakstop (Campagnemateriaal)
Tabakstop ontwikkelde heel wat materialen om mensen te informeren of bewust te maken van hun rookgedrag, hen op de nadelen van het roken en voordelen van het stoppen met roken te duiden...
In deze vorming (ontwikkeld door de VAD) wordt getracht een antwoord te bieden op vragen omtrent de impact van alcohol op latere leeftijd.
Via de gids van ‘Fit in joen ooft’ krijgen kansarmenorganisaties en- groepen die rond geestelijke gezondheid willen werken inspiratie aangeboden.
CRUSH (Educatief materiaal)
Het lespakket ‘Crush’ leert jongeren van 16 tot 18 jaar op een verantwoordelijke manier omgaan met alcohol en cannabis. Ze leren daarbij om zorg te dragen voor zichzelf en anderen.
Smokey Sue (Proef)
Smokey Sue, een pop die een sigaret rookt, laat je zien wat roken met je longen doet. Het teer dat normaal terecht komt in je longen tijdens het roken, wordt nu in een transparante buis verzameld.
Slumdog Millionaire vertelt het verhaal van een jonge man uit de sloppenwijken van Bombay die deelneemt aan de quiz ‘Who wants to be a Millionaire?’
De volgende doelstelling staan in het pakket centraal: gevoelens correct leren (h)erkennen en uiten, tijdig hulp zoeken, weten waar men terecht kan met sombere gevoelens…
Affiche Zilverwijzer (Campagnemateriaal)
Deze affiche kan gebruikt worden ter promotie van de (info)sessies Zilverwijzer, sessies die inzetten op het versterken van de veerkracht bij senioren.
Dit boek is speciaal voor jongeren geschreven. Het beschrijft acht stappen naar meer zelfvertrouwen, minder piekeren, minder stress en positief denken.
‘Hé, doe je mee’ is een reeks van 8 boekjes. Het biedt een waaier aan speelse werkvormen aan om interactief, ervaringsgericht en groepsdynamisch aan de slag te gaan.
Unplugged (Educatief materiaal)
Via het educatief materiaal Unplugged maak je als leerkracht of begeleider druggebruik bespreekbaar met de jongeren.
Het pakket biedt een betrouwbare en krachtige ondersteuning aan kinderen om gevoelens te benoemen en (h)erkennen, en te leren hoe deze gevoelens een uitwerking hebben op hun relaties met anderen.
Geluk op grootmoeders wijze is een educatief toneel voor en door senioren. Doorheen de voorstelling worden heel wat tips gegeven om te werken aan de eigen geestelijke gezondheid.
Via het gat in de haag worden op een speelse manier de sociale vaardigheden van kleuters getraind.
Door het tonen van deze film kan er op een laagdrempelige manier gepraat worden over geestelijke gezondheid, geluk en geluksbeleving bij jezelf en anderen.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen