Nieuwsbrief

Drugbeleid Op School (DOS) helpt je een coherent beleid opzetten met aandacht voor alcohol en drugs, gezondheidspromotie, grenzen stellen en individuele begeleiding.
Vlucht naar avatar (Educatief materiaal)
Vlucht naar Avatar is een lessenpakket over gamen voor leerlingen van de 3de graad lager onderwijs. De lessen vertrekken vanuit de positieve insteek.
In deze folder wordt een antwoord geboden op vragen omtrent de impact van alcohol op latere leeftijd: wat doet alcohol met mij? Hoeveel alcohol mag ik drinken? Wanneer extra uitkijken met alcohol? ...
Prikkelmap (Educatief materiaal)
De prikkelmap geeft een bundeling van activiteiten i.v.m. tabakspreventie op klas- en op schoolniveau voor het secundair onderwijs.
Actiebalie om rookstop in de kijker te zetten tijdens een evenement, beurs, infodag...
Tabakstop (Campagnemateriaal)
Tabakstop ontwikkelde heel wat materialen om mensen te informeren of bewust te maken van hun rookgedrag, hen op de nadelen van het roken en voordelen van het stoppen met roken te duiden...
In deze vorming (ontwikkeld door de VAD) wordt getracht een antwoord te bieden op vragen omtrent de impact van alcohol op latere leeftijd.
Via de gids van ‘Fit in joen ooft’ krijgen kansarmenorganisaties en- groepen die rond geestelijke gezondheid willen werken inspiratie aangeboden.
CRUSH (Educatief materiaal)
Het lespakket ‘Crush’ leert jongeren van 16 tot 18 jaar op een verantwoordelijke manier omgaan met alcohol en cannabis. Ze leren daarbij om zorg te dragen voor zichzelf en anderen.
Smokey Sue (Proef)
Smokey Sue, een pop die een sigaret rookt, laat je zien wat roken met je longen doet. Het teer dat normaal terecht komt in je longen tijdens het roken, wordt nu in een transparante buis verzameld.
Laat je via de onderwijsbrochure inspireren door tal van projecten, vormingen en materialen én verruim je blik op het gezondheidsbeleid op school.
Slumdog Millionaire vertelt het verhaal van een jonge man uit de sloppenwijken van Bombay die deelneemt aan de quiz ‘Who wants to be a Millionaire?’
De volgende doelstelling staan in het pakket centraal: gevoelens correct leren (h)erkennen en uiten, tijdig hulp zoeken, weten waar men terecht kan met sombere gevoelens…
Affiche Zilverwijzer (Campagnemateriaal)
Deze affiche kan gebruikt worden ter promotie van de (info)sessies Zilverwijzer, sessies die inzetten op het versterken van de veerkracht bij senioren.
Dit boek is speciaal voor jongeren geschreven. Het beschrijft acht stappen naar meer zelfvertrouwen, minder piekeren, minder stress en positief denken.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen