Nieuwsbrief

Met deze Facebookberichten zet je de griepvaccinatiecampagne in de kijker. Publiceer vanaf half september zes weken lang elke week een bericht om je burgers te informeren over de vaccinatiecampagne.
 
Met de websitebanners zet je de griepvaccinatiecampagne in de kijker. Op de ene banner zie je het campagnebeeld gericht naar 65-plussers en chronisch zieken, op de andere dat gericht naar zwangeren.
 
Overtuig je personeelsleden door hen te informeren via een powerpointpresentatie op je teamvergadering of ander moment.
Dit is een praktische handleiding en methodiek voor het organiseren van griepcampagnes in Vlaamse woonzorgcentra. Het bevat een stappenplan om systematisch aan de slag te gaan.
Dit is een praktische handleiding en methodiek voor het organiseren van griepcampagnes in Vlaamse ziekenhuizen. Het bevat een stappenplan om systematisch aan de slag te gaan.
In deze infosheet van het Centrum voor Kankeropsporing vind je informatie over preventief onderzoek naar borstkanker.
De affiche motiveert om je te vaccineren tegen hepatitis A
De postkaart motiveert om je te vaccineren tegen hepatitis A, ook voor dicht(er)bij-vakanties.
De tv-pancarte motiveert om je te vaccineren tegen hepatitis A, ook voor dicht(er)bij-vakanties.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen