Nieuwsbrief

Campagnemateriaal: Tv-pancarte: Groeten uit de dokterspraktijk

De tv-pancarte motiveert om je te vaccineren tegen hepatitis A, ook voor dicht(er)bij-vakanties. Projecteer de pancarte op een wachtzaalscherm of via je eigen tv-kanaal.

Voor wie?

Mensen die dicht(er)bij op vakantie gaan, met een extra focus op familie- en vriendenbezoek in het buitenland.

Wie kan dit materiaal bestellen?

Huisartsenkringen, ziekenhuizen, Kind en Gezin, kansarmen- en allochtonenorganisaties, thuiszorgorganisaties, lokale besturen, EDPBW’s, CLB’s en PBD’s …

Waarom?

Wie op reis gaat naar (sub)tropische landen wint vaak vooraf gezondheidsadvies in bij zijn huisarts. Maar ook voor minder verre reizen kan het belangrijk zijn om na te vragen of je bestemming bepaalde  gezondheidsrisico’s inhoudt. Heel wat mensen gaan tijdens de vakantie op bezoek bij familie of vrienden, of boeken een niet-zo-veraf-reis. Mensen staan er soms niet bij stil dat daar andere kiemen kunnen circuleren die minder aanwezig zijn bij ons. Voor dergelijke reizen ga je best op voorhand na of bepaalde (extra) vaccinaties aanbevolen zijn.

 

Gratis: € 0.00

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen