Nieuwsbrief

Tournée Minérale 2017

Tournée Minérale?

Begin 2017 wordt de sensibiliseringscampagne Tournée Minérale gelanceerd. Deze nieuwe campagne van de VAD en Stichting tegen Kanker draait om één eenvoudige oproep: Drink in februari 2017 de hele maand geen alcohol.

Alcohol drinken is heel normaal geworden ondanks het feit dat er heel wat risico's verboden zijn aan alcohol. Redenen genoeg dus om alcohol een maand lang aan de kant te zetten.

 

De website

Op de website van Tournée Minérale kan iedereen (individueel of in team) die wil deelnemen aan deze actie zich online inschrijven. Daarnaast kan er ook ingeschreven worden voor het Facebookevenement of kan je Tournée Minérale ook op Facebook te volgen.

Naast de mogelijkheid tot inschrijven zijn er ook tips, gezondheidsinformatie en recepten om de uitdaging vol te houden te vinden. Professionals en preventiewerkers die de campagne mee willen ondersteunen, kunnen advies en materiaal vinden onder de vorm van een toolbox.
 

Ga aan de slag!

  • Schrijf alvast jezelf en je organisatie in, en sluit je aan bij de Facebook-pagina en het Facebook-event! Iedere deelnemer is een extra ambassadeur van de campagne.
  • Plan de campagne in in je werking: wat kan jij de komende maanden doen om de campagne bekend te maken bij potentiële deelnemers, en om hen te motiveren om deel te nemen? Hoe meer initiatieven er genomen worden, hoe sterker de campagne zal staan. 
  • Via de Toolbox voor professionals kan je als organisatie of team flyers, affiches, pins en polsbandjes aan vragen. De pins en polsbandjes zijn bedoeld om te verdelen onder mensen die zich engageren om deel te nemen.
  • Help mee de video, afbeeldingen of logo te verspreiden.
  • Gebruik de E-mailhandtekening.
  • Bekendmakingsteksten voor magazines, ledenbladen, websites en sociale mediakanalen kunnen steeds bij ons opgevraagd worden.
  • Vraag ons gerust ook naar de inspiratiefiche voor organisaties of download dit gratis via de volgende link.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen