Nieuwsbrief

Tien weken fruit, groenten en melk op school!

Volgend schooljaar (2017-2018) lanceren we het nieuwe schoolfruit, -groenten en -melkproject. Scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en uit het buitengewoon secundair onderwijs kunnen gedurende tien weken een portie groente/fruit en/of portie melk per leerling en per week terugbetaald krijgen. Voor scholen met een hoog percentage kwetsbare leerlingen wordt de gesubsidieerde periode tot 20 weken verlengd om zo deze leerlingen extra te ondersteunen. 

Neem als school deel aan beide productgroepen (groenten/fruit en melk) of maak een keuze uit één van beide groepen. Inschrijven kan vanaf 4 september tot en met 21 september 2017 via het e-loket van het Departement Landbouw & Visserij. 

Al benieuwd naar de nieuwe naam, website en mascotte? Hierover in augustus meer!

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen