Nieuwsbrief

Sportivos: alcohol- en drugproblemen in sportclubs

Sportivos is een preventietraject dat bij sportclubs op een haalbare wijze streeft naar het voorkomen en aanpakken van problemen door alcohol- en druggebruik. Er wordt stapsgewijs, in drie fasen, gewerkt aan het uitstippelen van een alcohol- en drugbeleid in een sportclub. Sportivos-clubs streven naar een veilige en zorgzame clubomgeving met gezondheidswinst voor sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers van de sportclub.

Meer informatie is te vinden op de volgende site of stuur een mail naar sportivos@vad.be

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen