Nieuwsbrief

SmartStop: Rookstop voor jongeren

Stoppen met roken is niet gemakkelijk, maar goede begeleiding kan wonderen doen. Het helpt niet alleen volwassenen maar ook jongeren. 8 op 10 jongeren willen stoppen met roken. Maar veel onder hen weten niet waar ze terecht kunnen. Met SmartStop wil het VIGeZ scholen, tabakologen en professionele gezondheidsmedewerkers ondersteunen om jongeren tussen 14 en 20 jaar te begeleiden bij het stoppen met roken. Daarbij helpen ze de weg te vinden naar de beste rookstophulp die er is.

De methodiek SmartStop bestaat uit een infosessie, consultaties en de SmartStop-app.

Meer informatie is te vinden op deze site
Wens je aan de slag te gaan met SmartStop? Contacteer dan je Logo 
 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen