Nieuwsbrief

Project 'Opstap naar rookstop'

'Opstap naar rookstop' is een gratis online cursus die gezondheidswerkers ondersteunt bij het voeren van een kort rookstopgesprek met hun patiënten. De 'student' kan naar eigen smaak en in eigen tempo informatie doornemen, oefeningen maken en demonstratiefilmpjes bekijken. 
Het universele model focust op het verhogen van de interne motivatie van de patiënt.

Meer informatie is te vinden op de volgende site
Een gratis account aanmaken kan via de volgende link 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen