Nieuwsbrief

Project De Brug

Binnen de hervorming van de zorg voor chronische zieken hebben Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstatenniveau zestien pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. Doel is om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren door het maken van betere afspraken tussen de verschillende zorgverleners zoals apothekers, huisartsen, geriaters, thuisverpleegkundigen, OCMW’s

Eén van de geselecteerden is het project De Brug in de regio Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wevelgem en Wervik. De verschillende projectpartners (zie lijst in bijlage) uit de regio hebben zich geëngageerd om samen werk te maken van een zorgverlening die beter is afgestemd op de noden van de patiënt. Heel specifiek richten we ons op ernstig zorgbehoevenden met een chronische aandoening die thuis wonen en gebruik maken van thuiszorg. Via het vormen van een zorgketen willen we werk maken van een betere preventie, diagnose, oriëntering,… .

Het project De Brug wordt uitgewerkt door een breed consortium van partners, W13 fungeert als trekker. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het RIZIV voorzien middelen om tot eind dit jaar werk te maken van een gedetailleerd actieplan. Op basis van dit actieplan worden een aantal pilootprojecten weerhouden. Deze projecten beschikken dan over een periode van vier jaar om hun actieplan te verwezenlijken.

De pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken worden ondersteund door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Riziv.

> Website Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen