Nieuwsbrief

Ook een jointje? 89% van de jongeren gebruikt geen cannabis

Wanneer jongeren met cannabis in aanraking komen, roept dat bij hen heel wat vragen op.

  • "Kan cannabis kwaad?"
  • "Blowen niet alle leeftijdsgenoten wel eens een joint?"
  • "Hoe kan je er dan nee op zeggen?"

Ook ouders die merken dat cannabis de leefwereld van hun zoon of dochter binnenkomt, weten vaak niet hoe ze hiermee om moeten gaan.

  • "Kunnen we voorkomen dat ons kind hiermee experimenteert?"
  • "Wat moeten we doen als we ontdekken dat ons kind cannabis gebruikt?"

De DrugLijn gebruikt die vragen nu als uitgangspunt in een nieuwe cannabiscampagne, bestaande uit twee filmpjes: een voor jongeren en een voor ouders.

89% van de jongeren blowt niet

Cannabis is en blijft de meest gebruikte illegale drug, ook bij jongeren. 11% van alle 12- tot 18jarigen heeft het afgelopen jaar cannabis gerookt, zo blijkt uit de VAD-leerlingenbevraging 2014-2015. De eerste joint wordt meestal opgestoken tussen de 15 en de 16 jaar.  

Ouders staan niet alleen met hun vragen

Het campagnefilmpje voor ouders heeft een heel ander uitgangspunt. Het toont de – weliswaar sterk overdreven – paniek die sommige ouders voelen, als ze hun kind betrappen op cannabisgebruik.

De onderliggende boodschap is dat ouders die dit meemaken, zeker niet alleen staan met hun vragen. En dat ze bij De DrugLijn terecht kunnen voor een eerste advies op maat. Door informatie te zoeken op www.druglijn.be, of door hun vragen anoniem te bespreken met De DrugLijn, kunnen ze kalmte hervinden en hun zoon of dochter zo goed mogelijk opvolgen.  

Filmpjes en informatie zijn te vinden op www.druglijn.be/cannabiscampagne.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen