Nieuwsbrief

Onderzoek naar omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten

Het Cedric Hèle Instituut (CHi) voert, in opdracht van minister Vandeurzen, een onderzoek naar de noden van de eerstelijnszorgverleners in het omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten.

Met een online bevraging wil het CHi nagaan welke ondersteuning eerstelijnszorgverleners nodig hebben om de psychosociale zorg voor kankerpatiënten op te nemen. Op basis van de resultaten wordt een rapport opgemaakt met beleidssuggesties en wordt het opleidingsaanbod van het CHi aangepast, zodat zorgverleners uit de eerste lijn ondersteuning krijgen om kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden.

Over de enquête

Ben je zorgverlener uit de eerste lijn? Draag bij aan het onderzoek en vul de enquête in. Dat vraagt slechts 10 minuten van je tijd.

Deelnemen kan tot en met 15 september.

Naar de enquête

Dit onderzoek kadert binnen de reorganisatie van de eerstelijnszorg waarbij er een verschuiving van aanbod- naar vraaggestuurde zorg gebeurt. Daarbij komt dat kanker evolueert naar een chronische ziekte en dat de zorg vanuit het ziekenhuis waar mogelijk verschuift naar de thuiszorg. Eerstelijnszorgverleners worden dus steeds meer betrokken in de zorg voor kankerpatiënten en naasten en dit in verschillende fases van hun ziekteproces.

 

chi
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen