Nieuwsbrief

← Vorige

Onderwijsbrochure 2018 - 2019!

Maak kennis met het aanbod om binnen jouw school of klas werk te maken van gezondheid! 
 
Laat je inspireren door tal van projecten, methodieken, vormingen… en verruim je blik op het gezondheidsbeleid op school!
Uiteraard is dit slechts een greep uit het volledige aanbod van allerhande partners met een aanbod omtrent gezondheid.
 
Ga op ontdekking per thema naar wat je precies zoekt of blader even door de brochure om ideeën op te doen. De volgende thema’s kan je terug vinden in de gids:
• Voeding en beweging (werken rond gezonde voeding, bewegingstussendoortjes, sporten, speelimpulsen, tegen gaan van sedentair gedrag…)
• Tabak, alcohol en drugs (maar ook werken aan sociale vaardigheden en versterken van de weerbaarheid bij jonge kinderen)
• Stress en emoties (versterken van de veerkracht, het welbevinden, praten over gevoelens…)
• Hygiëne (luizen, mond- en tandhygiëne…)
• Relaties en seksualiteit (soa’s, anticonceptie, verliefd zijn, veilig vrijen, seksueel grensoverschrijdend gedrag…)
 Gezondheid en milieu (verluchten van de ruimte)
 Zonnen
• Veiligheid (bescherming van het gehoor…)
• Thema overstijgend (gezondheidsbeleid op school)
 
 
In de rechter bovenhoek is telkens aangeduid om welk soort interventie het gaat:
• Projecten (projecten over de hele school of over de klassen heen, ruimer dan één actie of methodiek)
• Beleidsmateriaal (ondersteuningsmethodiek in de uitbouw van een breder gezondheidsbeleid op school of in de klas)
• Educatief materiaal (spelmateriaal, methodieken te gebruiken in de klas of school, lesmateriaal…)
• Vormingen (vormingen voor leerkrachten, directie, zorgcoördinatoren om zelf aan de slag te gaan rond een specifiek thema)
• Workshop (workshop gericht naar leerlingen, ouders…)
• Ondersteuning (achtergrondinformatie voor de leerkracht, extra ondersteuning voor ouders…)
 
De brochures kan je hier gratis downloaden.
 

Voor wie?

Kinderen en jongeren uit het kleuter-, lager-, secundair- of hoger onderwijs.

Er is een aparte gids beschikbaar voor zowel het kleuter-, lager-, secundair- als hoger onderwijs. Wanneer een methodiek zich
specifiek richt naar leerlingen uit het buitengewoon onderwijs dan wordt dit expliciet vermeld.

Wie kan met dit materiaal aan de slag?

Scholen (leerkrachten, zorgcoördinator, directie...), CLB-medewerkers

 
 

Meer informatie?

De brochures kan je hier gratis downloaden.

 

Meer informatie kan je opvragen bij Logo Leieland

logo@logoleieland.be

056 44 07 94

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen