Nieuwsbrief

Inschrijven voor de wedstrijd Rookvrije Klassen kan vanaf nu!

Tijdens de Wedstrijd "Rookvrije Klassen" engageren leerlingen zich om niet te beginnen met roken of om te stoppen met experimenteren. De leerlingen registreren gedurende zes maanden hun rookgedrag. De uitdaging bestaat erin om met de hele klas minstens 90% rookvrij te zijn op het einde van het schooljaar. Als dat lukt, ontvangt de klas een diploma. Evaluaties tonen aan dat de wedstrijd aanslaat bij jongeren en dat de wedstrijd een effectieve interventie is op het vlak van tabakpreventie.

Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan het creatieve luik van de wedstrijd. De vindingrijkste klas valt in de prijzen. Dit schooljaar bestaat de creatieve opdracht in het maken van een stripverhaal/fotoverhaal over niet (beginnen) roken. 

Vorige edities

Vorig schooljaar namen 21 803 leerlingen (1393 klassen) deel aan de wedstrijd. Van het aantal klassen dat startte, was ruim 79% rookvrij op het einde van de wedstrijd.

Het Logo zet je op weg

Elk jaar nodigt het Logo alle secundaire scholen uit om deel te nemen aan de wedstrijd. Meer informatie op de projectpagina.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen