Nieuwsbrief

Gezondheidsconferentie Preventie: de gezonde keuze wordt de makkelijke keuze

Op 16 en 17 december 2016 vond de Gezondheidsconferentie Preventie plaats in Gent. Tijdens deze conferentie werden de nieuwe gezondheidsdoelstellingen bepaald. 

Er is gekozen voor één overkoepelende gezondheidsdoelstelling: De Vlaming leeft gezonder in 2025.

Deze gezondheidsdoelstelling omvat drie elementen

  • Tegen 2025 leven we gezonder op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, alcohol en drugs
  • Hiervoor voeren we een beleid in verschillende levensdomeinen, richten we ons rechtstreeks naar de burger en hebben we aandacht voor een goed bestuur. 
  • Dit alles leidt tot verbetering van verschillende indicatoren bij diverse bevolkingsgroepen met aandacht voor kwetsbare groepen.

Gezondheid is een zaak van alle beleidsdomeinen en vele betrokken partijen. Dit uitgangspunt werd al betrokken in het gezondheidsbeleid, maar op deze conferentie, en in de aanloop daar naartoe, werd meer dan ooit duidelijk dat we settinggericht moeten te werk gaan. Het beleid wil focussen op de plaatsen en contexten, waar mensen 'actief zijn': werken, studeren, plezier maken, wonen, ... 

Meer informatie vind je op www.zorg-en-gezondheid.be.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen