Nieuwsbrief

Diensten

Rollen

Rol 1: Logo Leieland als expert

 • Aanreiken van wetenschappelijke kennis.
 • Dissemineren/uitlenen van materialen & methodieken ontwikkeld door Vlaamse partnerorganisaties.

Rol 2: Logo Leieland als aanspreekpunt

 • Inventariseren van verwachtingen en knelpunten.
 • Doorverwijzen naar reguliere partners binnen het preventielandschap.

Rol 3: Logo Leieland als motivator

 • Streven naar samenwerking en afstemming met lokale- en regionale actoren.
 • Motiveren van haar netwerk.
 • Coördineren van en/of deelnemen aan overlegtafels en platformen.

Rol 4: Logo Leieland als coach en overlegpartner

Rol 5: Logo Leieland als uitvoerder

 • Uitvoeren van de opdrachten van het Vlaams medisch milieukundig netwerk.
Taken

Taak 1: Overleg, samenwerking en doorverwijzing

 • Logo Leieland streeft naar samenwerking en afstemming met lokale- en regionale actoren.
 • Logo Leieland verwijst door naar andere (reguliere) partners indien zij over een (gelijkaardig) aanbod beschikken.
 • Logo Leieland spoort noden en hiaten in het preventielandschap op en stimuleert partners op het terrein om (in samenwerking) de noden in te vullen.

Taak 2: Motivering, ondersteuning, begeleiding en coaching

 • Logo Leieland motiveert haar partners om te investeren in en bij te dragen tot gezondheidsbevordering.
 • Logo Leieland ondersteunt haar partners via maatwerk zowel op vlak van organisatorisch, procesmatig, logistiek, administratief en wetenschappelijk vlak. Deze ondersteuning heeft altijd gezondheidswinst bij de doelgroep als hoger doel.

Taak 3: Expert/disseminator van gevalideerde preventiemethodieken en - materialen

 • Logo Leieland fungeert als doorgeefluik en als draaischijf van informatie, materialen en wetenschappelijk onderbouwde strategieën omtrent gezondheidsbevordering.
 • Logo Leieland coördineert overlegtafels om (ervarings-)uitwisseling tussen verschillende partners in het preventielandschap te stimuleren.

Taak 4: Brugfunctie tussen lokale actoren en het Vlaamse beleid

 • Logo Leieland informeert over en werkt binnen het Vlaamse preventiebeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.
 • Logo Leieland inventariseert verwachtingen en knelpunten aangereikt door haar partners bij het Vlaams beleid.
 • Logo Leieland implementeert methodieken ontwikkeld door Vlaamse partnerorganisaties rekening houdend met haar eigen draagkracht zijnde personele- en financiële middelen.
 • Logo Leieland engageert zich om de opdrachten van het Vlaams medisch milieukundig netwerk uit te voeren.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen