Nieuwsbrief

Bevolkingsonderzoeken naar kanker: jaarrapport 2016

"Tijdig opsporen blijft belangrijk, met oog voor kwaliteit." Met deze woorden heeft minister Jo Vandeurzen op 26 oktober 2016 samen met het Centrum voor Kankeropsporing het jaarrapport 2016 voorgesteld. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken opnieuw is verbeterd. Zo zijn er voor borstkanker minder onterechte doorverwijzingen en snelle opvolgonderzoeken. Dankzij de screening naar dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker worden meer kankers in een vroeg stadium gevonden. De Vlaamse overheid wil nog meer inzetten op acties naar doelgroepen die nu onvoldoende deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken en nog meer inzetten op snellere en correcte opvolgonderzoeken. Om de mensen beter te informeren, start vanaf januari 2017 het nieuwe sensibilisatieplan van het Centrum voor Kankeropsporing met volledig vernieuwd informatiemateriaal. 

Meer informatie vind je in het jaarrapport 2016 van het CvKO.

Meer informatie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker vind je op onze projectpagina.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen