Nieuwsbrief

Alcoholgebruik daalt voor het eerst bij +16-jarigen

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) jaarlijks een leerlingenbevraging over tabak, alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen bij jongeren in het secundair onderwijs. Jaarlijks bundelt de VAD de resultaten in een syntheserapport, representatief voor Vlaamse jongeren in het secundair onderwijs. De resultaten van de leerlingenbevraging bevestigen vooral de trends van de afgelopen jaren, maar brengen ook enkele aandachtspunten naar boven: de kennis over en de naleving van de wetgeving kan beter, alcoholgebruik blijft dalende en leerlingen uit de B-stroom en het BSO gebruiken over het algemeen meer. 

>> Het volledige syntheserapport: www.vad.be

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen