Gezondheidsbeleid op school

wat?

Vanaf september 2007 wordt van de scholen verwacht dat zij een gezondheidsbeleid uitstippelen op maat van hun leerlingen. Een gezondheidsbeleid omvat  vele thema´s en behoort tot het werkdomein van elke discipline en elke geleding. Werken aan gezondheid staat gelijk aan werken aan algemeen welbevinden op fysisch, psychisch en sociaal vlak. Thema´s als voeding en beweging, middelengebruik, pesten, relaties en seksualiteit, hygiëne, verkeer, geestelijke gezondheid, ongevallen, luizen, kan men allemaal onderbrengen onder de noemer gezondheid.

Om als school je gezondheidsbeleid te gaan realiseren werd het matrixmodel uitgewerkt (VIG 2006) dat dienst kan doen als inventarisatie- en planningsmodel. Voor een aantal thema´s werden al voorbeeldmatrices opgesteld (zie onderaan).

Via de link vindt u de startinstrumenten rond de thema´s voeding en beweging alsook tabak.

Interesse?

Voor meer informatie en ondersteuning kan u terecht bij uw Logo of op de website www.gezondeschool.be.