Nieuwsbrief

Rad van K Lorie heeft als doel om leerlingen op een speelse manier te laten stil staan bij het belang van gezonde voeding en voldoende beweging.
ROCK ZERO (Spel)
Via ROCK ZERO denken jongeren na over hun eigen alcoholgebruik, dat van hun peers en schaven ze daarbij hun kennis en attitudes bij. De boodschap van het spel is ‘Alcohol, begin er niet te vroeg mee’.
BackPAC (Pakket)
BackPAC is een persoonlijkheidsspecifieke interventie voor jongeren die vroeg experimenteren met alcohol en cannabis. Het kan gebruikt worden in individuele gesprekken met jongeren tussen 12 & 15 jaar
VAD
Alcohol- en drugpreventie (Campagnemateriaal)
Folders, brochures, affiches... over de preventie van alcohol en andere drugs
 
Filmpjes voor je website of tijdens een activiteit waarin het bevolkingsonderzoek naar borstkanker aan bod komt
Test om het ijs te breken in contacten en gesprekken met rokers.
Vlaanderen stopt met roken (Campagnemateriaal)
Vlaanderen stopt met roken stelt heel wat materiaal beschikbaar zoals een actielijst, banners, post-its...
Maat in de shit (Educatief materiaal)
Met het lespakket ‘Maat in de shit’ kunnen leerkrachten uit de tweede graad secundair onderwijs werken rond cannabis met hun leerlingen.
Contactsleutels is een pakket dat werkt rond de sociale en persoonlijke vaardigheden bij kinderen van het 3e t.e.m. 6e leerjaar lager onderwijs.
Tabaksrook bevat meer dan 4.000 chemische stoffen waarvan minstens 60 dan nog eens kankerverwekkend zijn. Deze display geeft op een visuele manier weer welke stoffen er allemaal in tabaksrook zitten.
SmartStop (Website)
SmartStop is een methodiek bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 20 jaar en bestaat uit een infosessie, een individuele sessie rookstop en een rookstop-app.
‘Thank you for smoking’ is een satirische film van Jason Reitman over roken en de tabaksindustrie.
De vlag van Vlaanderenstoptmetroken.be is een ideale blikvanger op infoavonden, evenementen, beurzen, in scholen, tijdens opendeurdagen, markten... om rookstop onder de aandacht te brengen.
De koffer wedstrijd rookvrije klassen maakt het mogelijk om binnen de klas rond het thema tabak en tabakspreventie te werken. Het bevat verschillende methodieken, spelletjes, testen, filmpjes ...
'Als kleine kinderen groot worden' is een interactieve vorming voor ouders van tieners om tabak-, alcohol-, ander druggebruik en gamen bij hun kinderen te voorkomen of uit te stellen.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen